Quay lại

Thông báo số 45/TB-SKHCN ngày 22/07/2021 về việc khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

30/11/2022 : 07:11

Thông báo số 45/TB-SKHCN ngày 22/07/2021 về việc khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công íchTin liên quan