Quay lại

Thông báo về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc năm 2021 phục vụ cho công tác thi đua, khen thưởng

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

15/11/2021 : 16:11

Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh xin thông báo đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh triển khai, lập kế hoạch xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và thực hiện thủ tục đề nghị công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh hoặc phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc năm 2021.

Xem toàn bộ công văn tại đây.

Tờ trình công nhận sáng kiến mẫu số 1

Đơn đề nghị công nhận sáng kiến mẫu số 2

Bản thuyết minh, mô tả sáng kiến mẫu số 3

Tin liên quan