Quay lại

về việc triển khai đồng bộ các giải phái cấp bách ngăn chặn xâm nhập bệnh Dịch tả heo Châu phi

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

07/12/2021 : 20:12

V/v triển khai đồng bộ các giải phái cấp bách ngăn chặn xâm nhập bệnh Dịch tả heo Châu phi, phòng chống dịch bệnh động vật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tin liên quan