Quay lại

Mời tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 01:11

Căn cứ Công văn 6726/UBND-VX ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo và mời các cơ quan, đơn vị tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019, thông tin cụ thể được đăng tải trên Website của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:http://www.vast.ac.vn/giai-thuong-tran-dai-nghia.

Tải về:

Công văn 6726/UBND-VX

Thể lệ Giải thưởng

Tin liên quan