Quay lại

Công khai dự toán ngân sách năm 2018

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 03:11

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Sở KH&CN Bình Định

Dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018

Công văn số 1594/SKHCN-TC

Tin liên quan