Quay lại

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến,giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 02:11

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021" trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tin liên quan