Quay lại

Quyết định số 3934/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí khi thực hiện tiếp nhận hồ sở và trả kết quả giải quyết tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 02:11

Quyết định số 3934/QĐ-UBND Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định

File đính kèm

Tin liên quan