Quay lại

Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 03:11

Hình thức đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN năm 2021

1. Phiếu đề xuất và phiếu đề xuất đặt hàng (có phụ lục kèm theo)
(Biểu mẫu phiếu đề xuất và phiếu đề xuất đặt hàng tải về tại địa chỉ http://skhcn.binhdinh.gov.vn mục Thông báo -> Hướng dẫn đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021)

2. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN gửi bằng văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ và Đăng ký trực tiếp trên website của Sở Khoa học và Công nghệ (bắt buộc) theo đường dẫn sau: http://skhcn.binhdinh.gov.vn -> vào mục "Đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh".

3. Thời gian đăng ký: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2020.

4. Địa điểm nhận đăng ký: Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.
(Số 208, Diên Hồng, TP. Quy Nhơn - Tel: 0256.3524511 - Fax: 0256.3523661)

Xem chi tiết hướng dẫn

Tải các biểu mẫu phiếu đề xuất

Tin liên quan