Quay lại

Thông báo Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

27/11/2021 : 02:11

Thông báo Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định

Phụ lục NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tin liên quan