Quay lại

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

21/10/2021 : 20:10

Thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020 cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ 1:

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định.

2. Mục tiêu:

* Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên và giảm thiểu tác động thiên tai.

* Mục tiêu cụ thể:

- Thống kê, đánh giá, phân tích số liệu khí tượng, thủy văn giai đoạn 2005-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng, thủy văn tỉnh Bình Định.

3. Nội dung dự kiến:

3.1. Thống kê đánh giá, phân tích số liệu khí tượng, thủy văn giai đoạn 2005-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Nghiên cứu các nhân tố hình thành khí tượng - thủy văn của tỉnh Bình Định;

- Nghiên cứu các đặc trưng về chế độ gió, nhiệt độ, mưa, độ ẩm, bốc hơi của tỉnh Bình Định;

-  Nghiên cứu một số loại thời tiết đặc biệt và phân vùng khí hậu của tỉnh;

-  Phân tích đặc điểm sông ngòi, dòng chảy năm, mùa lũ và mùa cạn các hệ thống sông chính (Lại Giang, Kôn, Hà Thanh, La Tinh) trên địa bàn tỉnh Bình Định;

-  Xác định đặc điểm thủy văn vùng đầm phá;

-  Xác định phân vùng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Định;

3.2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng khung CSDL khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định.

3.3. Nghiên cứu các yêu cầu, quy định và xây CSDL khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định tỷ lệ 1/50.000.

3.4. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý CSDL khí tượng thủy văn trên nền GIS.

3.5. Dự báo tác động của biến đổi khí tượng thủy văn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu xây dựng các kịch bản biến đổi khí tượng, thủy văn đến năm 2030.

4. Sản phẩm dự kiến

4.1. Báo cáo "Đặc điểm khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2020".

4.2. Hệ thống bản đồ số 2D và 3D về đẳng trị các yếu tố nhiệt độ, mưa, dòng chảy trung bình nhiều năm; bản đồ phân vùng khí hậu; bản đồ phân vùng thủy văn tỷ lệ 1/50.000.

4.3. Bộ Atlat khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2020.

4.4. Báo cáo xây dựng khung cấu trúc dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ quản lý số liệu.

4.5. Bộ CSDL khí tượng thủy văn của tỉnh Bình Định quản lý trên nền GIS có tỷ lệ 1/50.000 gồm: Bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước; Bộ dữ liệu về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Bộ dữ liệu về hồ sơ kỹ thuật trạm và giấy phép dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Bộ dữ liệu về biến đổi khí hậu; Bộ dữ liệu nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án về khí tượng thủy văn.

4.6. Phần mềm GIS quản lý CSDL khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định giai đoạn 2005-2020.

4.7. Dữ liệu ảnh vệ tinh về mưa, phân tích hạn hán, lũ lụt giai đoạn 2005-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

4.8. Báo cáo tác động của biến đổi khí tượng thủy văn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đề xuất giải pháp.

4.9. Báo cáo các kịch bản biến đổi khí tượng, thủy văn đến năm 2030.

II. Nhiệm vụ 2:

1. Tên nhiệm vụ:  Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng vườn cây đầu dòng cung cấp hom Keo lai phục vụ sản xuất cây giống trồng rừng tại tỉnh Bình Định.

2. Mục tiêu:

- Đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và xác định được một số dòng Keo lai sinh trưởng, phát triển tốt cho năng xuất cao vườn cây đầu dòng cung cấp hom Keo lai trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất các biện pháp kỹ thuật, quản lý nâng cao hiệu quả, chất lượng vườn cây đầu dòng Keo lai phù hợp với tỉnh Bình Định.

3. Nội dung:

3.1. Đánh giá về thực trạng vườn cây đầu dòng Keo lai tại tỉnh Bình Định; xác định được số lượng các dòng Keo lai đang được trồng tại sản xuất tại vườn cây đầu dòng Keo lai trên địa bàn tỉnh;

3.2. Xác định được một số dòng Keo lai sinh trưởng, phát triển tốt cho năng xuất cao khi trồng rừng sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh và được người trồng rừng mua nhiều để trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh;

3.3. Đề xuất các biện pháp kỹ thuật, quản lý nâng cao hiệu quả, chất lượng vườn cây đầu dòng Keo lai phù hợp với tỉnh Bình Định.

4. Sản phẩm dự kiến:

4.1. Xác định được một số dòng Keo lai sinh trưởng, phát triển tốt cho năng xuất cao khi trồng rừng sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh và được người trồng rừng mua nhiều để trồng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh;

4.2. Hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn cây đầu dòng Keo lai tại Bình Định.

III. Phương thức, hồ sơ:

1. Phương thức: tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn xây dựng theo mẫu:

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu A-ĐĐK.

- Thuyết minh theo Mẫu B1-TMĐTCN

- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo Mẫu C1-LLTC.

- Lý lịch khoa học của các cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KH&CN theo Mẫu C2-LLCN.

- Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (nếu có) theo Mẫu D-PHNC.

- Số lượng hồ sơ: 12 bộ

IV. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ:

1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, số 208 Diên Hồng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: 17 giờ 00 ngày 29 tháng 5 năm 2020.

Tin liên quan