Quay lại

Về việc tăng cường các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/20202

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

21/10/2021 : 19:10

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là "Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam".

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3368/BYT-BHYT ngày 19/6/2020 Về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo tăng cường các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020

Công văn số 4092/UBND-VX

Tin liên quan