Quay lại

Tham gia ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của thủ tướng chính phủ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

21/10/2021 : 20:10

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5308/UBND-VX ngày 07/8/2020 về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ;
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (File đính kèm).
Văn bản góp ý của qúy cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (số 208 Diên Hồng, Tp. Quy Nhơn) trước ngày 13/8/2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định./.

Tải dự thảo tại đây

Công văn UBND tỉnh tại đây

Công văn Sở KH&CN tại đây

Tin liên quan