Quay lại

Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/12/2022 : 23:12

Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tải quyết định tại đâyTin liên quan