Quay lại

Cải cách hành chính năm 2017

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/12/2022 : 22:12

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

STT Nội dung                                                                       
01 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 Tải về
02 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 Tải về
03 Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2017 Tải về
04

Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017

Tải về
05 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 Tải về
06 Báo cáo công tác cải cách hành chính quí 1 năm 2017 Tải về
 

 

Tin liên quan