Quay lại

Cải cách hành chính năm 2018

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

09/12/2022 : 22:12

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

STT Nội dung                                                                       
01 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Tải về
02 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 Tải về
03 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 Tải về
04 Báo cáo Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 Tải về
05 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Tải về
 
06 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 Tải về
07 Quyết định số 3794/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và công nghệ Tải về
08 Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
09 Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Tải về
10 Danh mục và nội dung cụ thể thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ. Tải về
11 Danh mục và nội dung cụ thể thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Tải về
12 Danh mục và nội dung cụ thể thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. Tải về
13 Danh mục và nội dung cụ thể thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Tải về

 

 

Tin liên quan