Quay lại

Vai trò của y tế xã trong kiểm soát ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

14/02/2019 : 00:02

Ngày (12/4), Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh do TS. Lê Công Nhường, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học  "Xây dựng mô hình can thiệp dự phòng, sàng lọc và kiểm soát ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dựa vào y tế xã tỉnh Bình Định" do ThS.  Nguyễn Thị Minh Tú và TS. Trương Quang Đạt chủ nhiệm đề tài. Với mục tiêu xây dựng và triển khai mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung (UTCTC) dựa vào y tế xã cho phụ nữ (15 -49 tuổi) tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh tỉnh Bình Định và đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng khả năng áp dụng  mô hình phòng chống UTCTCdựa vào y tế xã sau một năm can thiệp.

Quang cảnh Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh nghiệm thu đề tài

Thực hiện trong 18 tháng  (9/2017– 3/2019), nhóm nghiên cứu đã đưa ra mô hình phòng  chống UTCTCdựa vào y tế xã có 3 nhóm hoạt động chính:  Giám sát hỗ trợ hoạt động cung cấp dịch vụ phòng chống UTCTC, hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp và thực hiện kỹ thuật VIA, hoạt động sử dụng dịch vụ phòng chống và mô hình can thiệp có thể áp dụng cho các trạm y tế xã trong tỉnh. Hiệu quả can thiệp nâng cao kiến thức dự phòng và kiểm soát UTCTCở phụ nữ (15- 49 tuổi)  bằng truyền thông tại xã Canh Hòa, như  tổ chức 11 lớp tập huấn cho  các tổ chức, đoàn thể tại xã Canh Hòa và cán bộ y tế xã, huyện.

Đề tài do ThS.  Nguyễn Thị Minh Tú và TS. Trương Quang Đạt chủ nhiệm

Nhóm nghiên cứu cũng đã kiến nghị triển khai chương trình phòng chống UTCTCtrên quy mô toàn quốc bao gồm hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và hoạt động sàng lọc phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư bằng kỹ thuật VIA tại y tế cơ sở, đưa vắc xin HPV vào chương trình tiêm chủng Quốc gia và truyền thông tạo nhu cầu tiêm vắc xin HPV trong cộng đồng.

Trạm y tế xã được chọn là nơi thực hiện sàng lọc ung thư cổ tử cung vì tại đây đã có sẵn các phương tiện, trang thiết bị cần thiết chính yếu như phòng khám, bàn khám, đèn gù, mỏ vịt và đã có nữ hộ sinh làm việc thường xuyên tại trạm y tế. Đây cũng chính là cơ sở y tế gần dân nhất, thuận tiện và dễ dàng cho phụ nữ có thể tiếp cận dịch vụ nhằm hướng đến mục đích là tiếp tục duy trì thường xuyên dịch vụ test VIA tại đây. Việc triển khai hoạt động sàng lọc UTCTC cơ hội cho các phụ nữ đến khám , tư vấn tại trung tâm y tế xãnhư trong nghiên cứu này thì ít tốn kém mà lại hiệu quả. Kết quả Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh đã xếp loại Xuất sắc

Tin ảnh Tuấn Khoa

Tin liên quan