Chủ đề(*): Hưởng chế độ khuyến khích nhân lực trình độ cao
Họ và tên(*): Nguyễn Linh
Email: linhlinh704@gmail.com
Địa chỉ : Quy Nhơn, Bình Định
Số điện thoại (*) : 988194704
Câu hỏi (*): Tôi tốt nghiệp Thạc Sỹ Ngôn ngữ Anh ngày 20/01/2015. Hiện tôi đang công tác tại 1 trường công lập theo biên chế nhà nước. Các bạn lớp Thạc sỹ của tôi đã được hưởng trợ cấp 1 lần theo chế độ là 15 triệu đồng. Xin hỏi tôi có được hưởng theo chế độ trợ cấp 1 lần này không
Trả lời (*): Xin chào anh/chị! Vì anh/chị cung cấp thiếu các thông tin cần thiết như nơi hiện đang công tác, có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi học hay không… Nên Sở KH&CN không thể trả lời anh/chị có đủ điều kiện nằm trong diện được hưởng theo chế độ trợ cấp một lần hay không. Đề nghị anh/chị liên hệ phòng Quản lý Khoa học-Sở KH&CN Bình Định để được hỗ trợ trực tiếp. (SĐT phòng Quản lý Khoa học: 02563.524511-Chuyên viên theo dõi: Trần Đức Mẫn) Trân trọng!