Chủ đề(*): Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Bình Định
Họ và tên(*): Huỳnh Xuân Phụng
Email: phunghx@hcmute.edu.vn
Địa chỉ : Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại (*) : 967853915
Câu hỏi (*): Kính gởi sở khoa học công nghệ, Tôi là người Bình Định và là tiến sĩ về khoa học máy tính. Tôi có mong muốn được đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của tỉnh. Tôi muốn hỏi tỉnh có thông báo đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học không? và làm sao để tôi nhận được thông báo? Xin chân thành cám ơn.
Trả lời (*): Xin trả lời anh Huỳnh Xuân Phụng như sau: Hằng năm, khoảng tháng 2 thì Sở Khoa học và Công nghệ đều có thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cho năm tiếp theo. Thông tin thông báo được đăng tải trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định tại địa chỉ: http://skhcn.binhdinh.gov.vn. Anh quan tâm, muốn đóng góp cống hiến cho quê hương, anh có thể theo dõi thông báo trên website nêu trên để kịp thời đề xuất thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cho tỉnh. Trân trọng!