Chủ đề(*): Công nhận sáng kiến
Họ và tên(*): Nguyễn Xuân Hòa
Email: hoabeh@gmail.com
Địa chỉ : Bệnh viện Mắt Bình Định
Số điện thoại (*) : 914034935
Câu hỏi (*): Vừa qua tôi có nộp hồ sơ xin công nhận sáng kiến cải tiến cấp tỉnh. Khi vào Wedsite của Sở khoa học công nghệ để xem mình Sáng kiến mình có được công nhận hay không nhưng không biết phải vào thư mục nào. Vậy xin hỏi tôi muốn biết sáng kiến mình có được công nhận không thì vào thư mục nào. ( sáng kiến tôi nộp ngày 27.2.2020. xin chân thành cảm ơn !
Trả lời (*): Hiện nay, Sở đang chỉnh sửa một số giao diện trên Trang thông tin điện tử của Sở nên các dữ liệu liên quan đến kết quả xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến chưa được cập nhật đầy đủ. Đối với sáng kiến của anh, hiện tại Bộ phận chuyên môn đang tổng hợp đề trình Tổ tư vấn chuyên môn rà soát nội dung, sau đó trình Hội đồng Sáng kiến tỉnh xem xét. Do đó, khi có kết quả, Sở sẽ thông báo đến từng đơn vị có cá nhân đăng ký. Thời gian có kết quả xét công nhận dự kiến vào đầu tháng 5/2020. - Nếu anh cần thông tin chi tiết hơn vui lòng liên hệ Phòng Quản lý công nghệ và SHTT, số điện thoại 0256.3523621 để được cung cấp thêm.