Chủ đề(*): trung tâm ứng dụng
Họ và tên(*): Nguyễn Cao Nguyên
Email:
Địa chỉ :
Số điện thoại (*) : 935158129
Câu hỏi (*): vui lóng cho tôi địa chỉ trung tâm ứng dụng thực nghiệm kh&cn Bình Định ở đâu? Tôi cần nghiên cứu về công nghệ sinh học vi sinh. Chân thành cảm ơn!
Trả lời (*): TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG KH&CN BÌNH ĐỊNH Trụ sở chính: Địa chỉ : 386 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định Điện thoại: 056.3814667 - Fax: 056.3814667 Email: lienhe@biast. binhdinh.vn Website: http://biast.binhdinh.vn/ Trạm nghiên cứu thực nghiệm KH&CN Địa chỉ : Ngọc Thạnh 2, Phước An, Tuy Phước, Bình Định Điện thoại: 056.3833908