Chủ đề(*): về việc nhập khẩu và vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn
Họ và tên(*): Hồ Linh Nhi
Email: nhihqbd@gmail.com
Địa chỉ : 01 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Số điện thoại (*) : 982624056
Câu hỏi (*):

Kính gửi: Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bình Định Liên quan đến giấy nhập khẩu số 39/GP-BKHCN ngày 03/3/2021 về việc nhập khẩu và vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Công ty TNHH Trung Việt (Công ty). Trong giấy phép nêu trên có cho phép Công ty nhập khẩu tinh quặng Monazite; trạng thái vật lý Th-232 (3,68%), U-238 (0,20%); hoạt độ Th-232:149,3Bq/g và U-238: 26,6Bq/g. Vậy khi Công ty nhập khẩu thì ngoài việc đáp ứng các quy định khác của giấy phép thì Công ty phải phân tích tinh quặng Monazite có trạng thái vật lý và hoạt độ đúng (chính xác) như các thông số đã được cấp theo Giấy phép số 39/GP-BKHCN nêu trên thì mới đủ điều kiện nhập khẩu? Kính đề nghị Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Bình Định sớm có hướng dẫn để Công ty tiến hành các thủ tục nhập khẩu theo đúng quy định. Trân trọng!

Trả lời (*):

Xin chào anh/chị

Liên quan đến câu hỏi của anh/chị về việc Nhập khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân. Vì vậy công ty của anh/chị phải thực hiện theo Điều 12, Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ để nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn đúng quy định.