Tên thủ tục Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thức thực hiện

Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
- Tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú hoặc hoạt động phợp pháp tại Việt Nam muốn đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký giải thưởng tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (qua Sở Khoa học và Công nghệ) nơi đặt trụ sở chính của tổ chức hoặc cá nhân cư trú.
 
- Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định. Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trả lời bằng văn bản về việc đồng ý hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức xét tặng giải thưởng, trường hợp không đồng ý nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết

Trong 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí
Lệ Phí
Số lượng bộ hồ sơ 01
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
Thông tư 31/2014/TT-BKHCN Số: Thông tư 31/2014/TT-BKHCN
 
78/2014/NĐ-CP Số: 78/2014/NĐ-CP
 
Nghị định số 60/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 Số: 60/2019/NĐ-CP
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ.
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Quy chế xét tặng giải thưởng quy định về tên giải thưởng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng

01

Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ. 039e1-m-u-bi-u-a-dk2.doc

01

ccc