Tên thủ tục Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cách thức thực hiện

Nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh, http://dichvucong.binhdinh.gov.vn

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp phiếu khai thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định).
 
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);
 
Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đã khai báo.
Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

Phí
Lệ Phí
Số lượng bộ hồ sơ 01
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
  • Luật 18/2008/QH12-Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

  • Thông tư 08/2010/TT-BKHCN Số: 08/2010/TT-BKHCN

Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khai báo
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế 5a6c2-bm.qt.cng.02.01.doc

01

ccc