Video Khoa học & Công nghệ


video
Chuyên mục KH&CN Tháng 5/2021
video
Chuyên mục KH&CN Tháng 4/2021
video
Trao đổi về sự phát triển KHCN tỉnh thời gian qua
video
Giáo dục Stem tại Trung tâm Khám phá Khoa học
video
Hội nghị Tổng kết ngành KHCN năm 2020
video
Hải sản khô Phụng Nga
video
Rượu Vĩnh Cữu
video
Tiện gỗ Mỹ nghệ - Nhơn Hậu
video
Trung tâm Khám phá Khoa học - Nơi tiếp lửa cho những đam mê sáng tạo
video
Nếp Chánh Trạch - Mỹ Thọ - Phù Mỹ
video
Nước mắm Nhơn Lý - Quy Nhơn
video
Đối thoại chương trình hành động 07 Tỉnh Ủy