Số hiệu 34/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 27/11/2014
Người ký Lê đình Tiến
Trích yếu: Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: