Số hiệu 08_2010_TT-BKHCN
Ngày ban hành: 22/07/2010
Người ký
Trích yếu: Hướng dẫn về việc khai báo,cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: