Số hiệu 25/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 08/10/2014
Người ký Nguyễn Quân
Trích yếu: Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: