Số hiệu 307/qđ-Ttg
Ngày ban hành: 28/02/2013
Người ký Hoàng Trọng Hải
Trích yếu: Phát triển điện hạt nhân đến năm 2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: