Số hiệu 24/202/TTBKHCN
Ngày ban hành: 04/12/2012
Người ký Lê Đình Tiến
Trích yếu: Hướng dẫn lập và phê duyệt ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: