Số hiệu 28/2015/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 30/12/2015
Người ký Thứ trưởng : Trần Việt Thanh
Trích yếu: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế”
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: