Số hiệu 06/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 22/04/2016
Người ký Bộ trưởng Chu Ngọc Anh
Trích yếu: Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: