Số hiệu 02/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 25/03/2016
Người ký Thứ trưởng : Trần Việt Thanh
Trích yếu: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế”
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: