Số hiệu 287/2016/TT-BTC
Ngày ban hành: 15/11/2016
Người ký Thứ trưởng:Đỗ thị Mai
Trích yếu: Quy định mức thu,chế đọ thu, nộp ,quản lý sử dung phí ,lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: