Số hiệu 269/BKHCN-KHTC
Ngày ban hành: 14/02/2019
Người ký 13
Trích yếu: V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2020
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Chỉ thị
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: