Số hiệu 18/2008/QH12
Ngày ban hành: 03/06/2008
Người ký CHỦ TỊCH QUỐC HỘI :Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu: LUẬT Năng lượng nguyên tử
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: