Số hiệu 10/2019/TT-BTC
Ngày ban hành: 20/02/2019
Người ký Trần văn Hiếu
Trích yếu: Hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: