Số hiệu 3864/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/11/2018
Người ký Phan Cao Thắng
Trích yếu: Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC mới ban hành , TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực SHTT của Sở KH&CN
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: