Số hiệu 04/VBHN-VPQH
Ngày ban hành: 29/06/2018
Người ký CHỦ NHIỆM Nguyễn Hạnh Phúc
Trích yếu: LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: