Số hiệu 16/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/07/2011
Người ký PHÓ CHỦ TỊCH Mai Thanh Thắng
Trích yếu: VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: