Số hiệu 59/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2016
Người ký CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng
Trích yếu: Quy định của UBND tỉnh Bình Định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: