Số hiệu 36 /2016/QD-UBND
Ngày ban hành: 08/07/2016
Người ký Nguyễn Tuấn Thanh
Trích yếu: Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: