Số hiệu 17/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/04/2019
Người ký Nguyễn Phi Long
Trích yếu: Quy chế Quản lý Chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Định
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: