Số hiệu 76/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/05/2018
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu: Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: