Số hiệu 17/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 10/12/2019
Người ký Trần Văn Tùng
Trích yếu: Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ KH&CN hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: