Số hiệu 15/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 15/11/2018
Người ký Bùi Thế Duy
Trích yếu: Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: