Số hiệu 07/2017/QH14
Ngày ban hành: 19/06/2017
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu: Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Quyết định
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: