Số hiệu CÔNG BÁO/Số 953 + 954/Ngày 05-10-2018
Ngày ban hành: 05/10/2018
Người ký Phạm Công Tạc
Trích yếu: Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: