Số hiệu 02/2019/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 03/06/2019
Người ký Phạm Công Tạc
Trích yếu: Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: