Số hiệu 17/2018/TT-BKHCN
Ngày ban hành: 10/12/2018
Người ký Trần Văn Tùng
Trích yếu: Thông tư Quy định tiêu chuẩn , điều kiện , nội dung, hình thức thi xét thăng hạng chức danh , nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Thông tư
Lĩnh vực: Khoa học công nghê
File kèm theo: