Số hiệu 63/2020/QH14
Ngày ban hành: 18/06/2020
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Loại: Luật
Lĩnh vực: Khác
File kèm theo: